Desi Sukma Puspita Sari, S.Pd

siakad/protected/attachments/teacherPhoto/198612242014032001.jpg

Nama Guru : Desi Sukma Puspita Sari, S.Pd
NIP : 198612242014032001
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Wakasek Pusat Sumber
Pendidikan Terakhir : Strata Satu (Sarjana) / S1
Tgl Masuk : 01-01-2014
Tempat, Tgl Lahir : Surabaya, 24-12-1986
Telepon / HP : 085648934068
Email : dsee_mniez@yahoo.co.id
Alamat : Perum Griya Ageng Blok B/06 RT/RW:03/04 Patebon Kebonwaris Pandaan - Jawa Timur - Indonesia 67156
Mata Pelajaran :

- Guru Kelas (SDLB Kelas Kelas 4 SDLB-C)

 
YM Ari Rusmanto
YM Fakhrur Rozi
YM Sukarwening
YM Yuni Astuti
YM Norma Apriandari
YM Jarot
YM Sugeng Hariyadi