17688 → Nofi Ayu Wulandari

siakad/protected/attachments/studentPhoto/17688-photo.jpg

NIS : 17688
Nama Siswa : Nofi Ayu Wulandari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenis Ketunaan : B (Tuna Rungu)
Kelas : Kelas 8-B (SMPLB)
Tempat, Tgl Lahir : Malang, 03-12-2004
Nama Ortu : Sutaji (Alm)
Alamat : Dsn. Bumiayu RT:09/RW:03 Kemiri Kec. Kepanjen Kab. Malang - Jawa Timur - Indonesia 65163
YM Ari Rusmanto
YM Fakhrur Rozi
YM Sukarwening
YM Yuni Astuti
YM Norma Apriandari
YM Jarot
YM Sugeng Hariyadi